Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
165   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
166   ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖ - KUNNAN VASTAUKSET KYSYMYKSIIN
167   KUNNANJOHTAJAN INFO
168   HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET 2018
169   TIETOLIIKENNEPALVELUIDEN YHTEISHANKINTA
170   MUHOKSEN LUKION HANKESUUNNITELMA
171   ASUNTOSIHTEERIN VIRAN MUUTTAMINEN ISÄNNÖITSIJÄN VIRAKSI
172 PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS / TILA HARJU RN:O 51:48 PÄIVÄRINNE
173   KUNNAN KAAVOITTAJAN NIMEÄMINEN
174   JOHTAVAN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN VIRKA
175 VALTUUSTOALOITE / VARHAISKASVATUKSEN HOITAJAMITOITUS
176   KUNNANHALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI
177 VALTUUSTOALOITE 23.4.2018 / TILAPÄISEN VALIOKUNNAN ASETTAMINEN
178   MUHOKSEN KUNNAN TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN VÄLISEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN RAPORTOINTI
179   ERON MYÖNTÄMINEN HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/HYVÄRINEN
180   JOHTAJASOPIMUKSEN MUKAISTEN KEHITYSKESKUSTELUJEN EDUSTAJAT
181   KUNNAN EDUSTUSTAJA KAATUNEIDEN MUISTOPÄIVÄNÄ 20.5.2018
182   TIEDOKSIANTO VALTUUSTOLLE / TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA
183   VALTUUSTON 23.4.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
184   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
185   EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ JA KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ/MYLLYNIEMI (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
186   OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OMISTUSJÄRJESTELY (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
187   KUNNAN JAKAMINEN ÄÄNESTYSALUEISIIN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
188   VALTUUSTOALOITE/LIUKUESTEIDEN HANKKIMINEN IKÄIHMISILLE (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
189   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
190   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
191   PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KORTTELEITA 2, 3 JA 4, PUISTOALUEITA, LÄHIVIRKISTYSALUEITA SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEITA
192 MUHOKSEN KUNNAN OSALLISTUMINEN NOVA2-HANKKEESEEN
193   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja
Auno Juha arkkitehti
Kokko Aulis vs. tekninen johtaja
Ojala Harri asiantuntija

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 22.5.2018 lukien.