Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
14   KOKOUKSEN SIHTEERIN NIMEÄMINEN JA LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDN MYÖNTÄMINEN
15   KUNNAN OMISTAMIEN OMAKOTITONTTIEN MYYNNIN/VUOKRAUKSEN PALKITSEMISPERIAATTEIDEN MÄÄRITTÄMINEN
16   TEKNISEN JOHTAJAN TILANNEKATSAUS KIINTEISTÖISTÄ
17 KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN
18   LAAJAKAISTAHANKKEEN MARKKINA-ANALYYSI
19   MUUTTAJATUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN MUHOKSELLA 2018
20   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Pikkuaho Teuvo puheenjohtaja
Paasimaa Veli varapuheenjohtaja
Jurvakainen Merja jäsen
Koskinen Jouni jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja
Kivelä Päivi pöytäkirjanpitäjä
Kokko Aulis tekninen johtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 10.5.2018 lukien.