Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
77   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
78   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
79 HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018
80   VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUKSET 1.8.2018 ALKAEN
81 MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN
82   HUOVILAN KOULUN TOIMINNASTA VASTAAVAN REHTORIN NIMEÄMINEN
83   KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUN TOIMINNASTA VASTAAVAN REHTORIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN
84   VIRKAVAPAAHAKEMUS / VÄLITALO RIKU
85   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
86   MUUT ASIAT
87   MÄÄRÄAIKAISEN LAPSIRYHMÄN PERUSTAMINEN KOIVULEHDON PÄIVÄKOTIIN

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Hyvärinen Katri jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Paasimaa Veli kunnanhallituksen pj
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Valta Juha toimialajohtaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 16.5.2018.