Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
30   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
31   MUHOKSEN KUNNAN TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN VÄLISEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN RAPORTOINTI
32   SAAPUNUT ASIAKIRJAPYYNTÖ
33   ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
34 SÄHKÖPOSTIVIESTI ´SOSIAALI- JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUKSET MUHOKSEN KUNNASSA´
35   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Manelius Pirkko pöytäkirjanpitäjä
Rauhio Ville varajäsen

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 4.6.2018.