Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
41   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
42   MUHOKSEN LUKION HANKESUUNNITELMA
43   ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS AJALLE 1.1.-31.12.2019 SEKÄ MAHDOLLISET OPTIOT 1+1
44   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
45   ASUNTOSIHTEERIN VIRAN MUUTTAMINEN ISÄNNÖITSIJÄN VIRAKSI
46   TOSITTEIDEN JA OSTOLASKUJEN TARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT 1.5.2018 ALKAEN
47   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sirkko Jari puheenjohtaja
Tihinen Sirkka varapuheenjohtaja
Haapasalo Pertti jäsen
Huusko Hanne jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa jäsen
Kurimus Petri jäsen
Kylmänen Lari jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Paasimaa Veli kunnanhallituksen puheenjohtaja
Kokko Aulis toimialajohtaja
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 15.5.2018 lukien.