Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
143   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
144   ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖ - KUNNAN VASTAUKSET KYSYMYKSIIN
145   KUNNANJOHTAJAN INFO
146   ATK-KESKUKSEN NIMEN MUUTTAMINEN ICT-KESKUKSEKSI
147   ATK-TUKIHENKILÖIDEN TOIMIEN MUUTTAMINEN ICT-ASIANTUNTIJOIKSI SEKÄ ATK-KÄYTTÖPÄÄLLIKÖN TOIMEN MUUTTAMINEN ICT-PÄÄLLIKÖKSI
148   MÄÄRÄAIKAISEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN / OULUJOEN KOULU
149   KUNTIEN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN YHTENÄISENÄ TOIMINNALLISENA KOKONAISUUTENA
150 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2017
151   TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN MUUTTAMINEN SOSIAALIOHJAAJAN VIRAKSI
152   KÄYTTÖSUUNNITELMA/TERVEYSKESKUSSAIRAALA
153 OSEKK:N PERUSSOPIMUKSEN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
154   OSEKK:N YHTMÄKOKOUS 4.6.2018 - KUNNAN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT
155   VALTUUSTON 26.3.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
156   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/YLIMÄÄRÄINEN ASIA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
157   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
158   KOULUVERKKOSELVITYSTYÖ (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
159   TALOUSARVION 2018 MUUTOS/HYVINVOINTIPALVELUT/RYHMÄN PERUSTAMINEN KEVÄTLUKUKAUSI 2018/MUHOKSEN YLÄKOULU (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
160   VALTUUSTORYHMIEN ILMOITUS (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
161   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
162   KANSALAISOPISTON OPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN / OULUJOKI-OPISTO
163   JOHTAVAN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN VIRKA
164   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli puheenjohtaja
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Kivelä Päivi ptk:n pitäjä
Maaninka Rauno htj.
Ojala Harri asiantuntija

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 11.5.2018 lukien.