Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
13   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
14   KAAVOITTAJAN PYSYVÄ LÄSNÄOLO MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSJAOSTON KOKOUKSISSA
15 VALTUUSTOALOITE 29.5.2017, JUKA / TEOLLISUUS-, YRITTÄJYYS-, LIIKE-ELÄMÄN KAAVA-ALUE VALTATIE 22 VARTEEN (OULUN KAUPUNGINRAJA - SOSO)
16   MUHOKSEN KUNNAN JA TERTTU KEINÄSEN VÄLISEN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN
17   TEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Väänänen Väinö puheenjohtaja
Paasimaa Veli varapuheenjohtaja
Piirala Juha jäsen
Juka Petteri varajäsen
Kokko Aulis tekninen johtaja/esittelijä
Auno Juha arkkitehti
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 24.5.2018 alkaen.