Asianro   Otsikko  Esityslista PDF-muodossa
1   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
2   KAAVOITTAJAN PYSYVÄ LÄSNÄOLO MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSJAOSTON KOKOUKSISSA
3   VALTUUSTOALOITE 29.5.2017, JUKA / TEOLLISUUS-, YRITTÄJYYS-, LIIKE-ELÄMÄN KAAVA-ALUE VALTATIE 22 VARTEEN (OULUN KAUPUNGINRAJA - SOSO)
4   MUHOKSEN KUNNAN JA TERTTU KEINÄSEN VÄLISEN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN
5   TEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Väänänen Väinö puheenjohtaja
Paasimaa Veli varapuheenjohtaja
Kohtalo-Törmänen Helena jäsen
Piirala Juha jäsen
Pohjola-Malmberg Jaana jäsen
Sirkko Jari teknisen ltk:n pj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Kokko Aulis tekninen johtaja/esittelijä
Auno Juha arkkitehti
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä