Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
32   TEKNISEN JOHTAJAN INFO
33 MUHOKSEN KUNNAN ASFALTOINTITYÖT 2018
34   YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2018 / AVUSTUSPÄÄTÖKSEN DELEGOINTI TEKNISELLE JOHTAJALLE
35   RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON TYÖOHJELMA 2018
36   PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN TYÖOHJELMA 2018
37   KUNNAN OMISTUKSESSA OLEVIEN KATUJEN JA TEIDEN KATSELMUKSET / HENKIÖIDEN VALINTA
38   TALOUSARVION TOTEUMA 31.3.2018 / TEKNISET PALVELUT
39   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
40   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Sirkko Jari puheenjohtaja
Haapasalo Pertti jäsen
Huusko Hanne jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa jäsen
Kurimus Petri jäsen
Kylmänen Lari jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Paasimaa Veli kunnanhallituksen pj
Kokko Aulis toimialajohtaja
Happo Jarkko varajäsen
Kivelä Päivi ptk:n pitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 3.5.2018 lukien.