Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
33   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
34   TALOUSARVION TOTEUMA 30.4.2018/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
35   PÄIVÄKESKUS/ULKOPUOLISET TILA- JA TEKSTIILIVUOKRAT
36   TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKA
37   HALLINTOSÄÄNTÖ / MUUTOSESITYKSET / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
38   KAHDEN SOSIAALIOHJAAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN SOSIAALIOHJAAJAN VIROIKSI
39   SOSIAALIHUOLTOLAIN JA VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET HENKILÖKULJETUKSET/KILPAILUTUKSEN AVAAMINEN
40   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
41   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Pertti puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Heino Jouko jäsen
Karjalainen Mirja jäsen
Kiesilä Hilkka jäsen
Pusula Helka-Mirjami jäsen
Vääräniemi Juhani jäsen
Rissanen Anneli khaled
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Haapamäki Esko johtava lääkäri
Honkanen Merja esittelijä
Tuomikoski Sanna ptkpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 8.6.2018.