Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
23   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN - LISÄASIAN OTTAMINEN ESITYSLISTALLE
24 PALAVERI HALLINNOSSA ESIINTYVÄN LUOTTAMUSPULAN VUOKSI 18.4.2018
25   SAAPUNUT ASIAKIRJAPYYNTÖ
26   SAAPUNEET SIDONNAISUUSILMOITUKSET
27   ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017
28   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
29   VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Manelius Pirkko pöytäkirjanpitäjä
Rauhio Ville varajäsen

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 7.5.2018.