Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
59   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
60   VALTUUSTOALOITE / VARHAISKASVATUKSEN HOITAJAMITOITUS
61   MÄÄRÄAIKAISEN LAPSIRYHMÄN PERUSTAMINEN KOIVULEHDON PÄIVÄKOTIIN
62   JOHTAVAN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN VIRKA
63   MUHOKSEN LUKION HANKESUUNNITELMA
64   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
65   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA ERITYISOPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2018-2019
66   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEN INNOVATIIVISIIN KOKEILUIHIN JA KEHITTÄMISEEN
67   KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA LUKUVUONNA 2018 - 2019
68   VIRKAVAPAAHAKEMUS / KOSKIMAA MIKKO
69   OULUJOEN KOULUN OPETUKSEN JÄRJESTELYT LUKUVUONNA 2018-2019 OULUJOEN PERHEKODIN TILOISSA
70   MÄÄRÄAIKAISEN ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN / OULUJOEN KOULU
71   HYRKIN ALUEELLISEN PIENLUOKAN LUOKKA-ASTEEN MUUTTAMINEN
72   EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
73   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
74   MUUT ASIAT
75   KANSALAISOPISTON OPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN / OULUJOKI-OPISTO
76   VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN INNOVATIIVISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN EDISTÄMISEEN VARHAISKASVATUKSESSA, ESI- JA PERUSOPETUKSESSA SEKÄ LUKIOKOULUTUKSESSA

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Hyvärinen Katri jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Paasimaa Veli kunnanhallituksen pj
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä
Valta Juha toimialajohtaja
Uutela Virpi varhaiskasvatusjohtaja
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 2.5.2018.