Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
124   LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN KOKOUKSEEN
125   KUNNANJOHTAJAN INFO
126   OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OMISTUSJÄRJESTELY
127   TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN AJANKÄYTTÖ TEHTÄVIENSÄ HOITOON
128 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JA TERVEYSKESKUKSEN VUOSIMAKSU
129   VALITSEMALLA VAIKUTAT POP-PMAAKUNNASSA / VALINNANVAPAUDEN PILOTOINTIIN OSALLISTUMINEN
130   MÄÄRÄAIKAISEN YLÄKOULUN BIOLOGIAN, MAANTIETEEN JA TERVEYSTIEDON TUNTIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
131   KIERTÄVÄN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN KIERTÄVÄKSI LASTENHOITAJAN TOIMEKSI 1.8.2018 ALKAEN
132   LAUSUNNON ANTAMINEN MT 834 JA 8300 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ LAUKKA - PÄIVÄRINNE, MUHOS
133   KAAVOITUSKOULUTUS MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSJAOSTON JÄSENILLE
134   KUNNAN JAKAMINEN ÄÄNESTYSALUEISIIN
135   KOKOUSTAUKO JA ASIANTUNTIJAN KUULEMINEN
136   VÄHÄHIKU- JA VÄRE-HANKKEET - ESITTELY VALTUUSTOLLE
137 KUNNAN PALVELUPISTEIDEN AUKIOLOAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2018
138   ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAMERKKIESITYKSET 2018
139   KUNNAN EDUSTUS KANSALLISEN VETERAANIPÄIVÄN 27.4.2018 JUHLAAN
140   NUORTEN OHJAAMO -HANKE - OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN
141   MUUT ASIAT
142   KUNNANHALLITUKSEN VALMISTELU/AVIN LAUSUNTOPYYNTÖ

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Holm Petri jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Hyvärinen Katri varajäsen
Valkonen Noora varajäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja
Ojala Harri lakimies/asiantuntija

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 24.4.2018 lukien.