Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
43   PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA
44   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
45   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
46   ESI- JA PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUONNA 2018 - 2019
47   ERITYISOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUONNA 2018 - 2019
48   LUKION TUNTIKEHYS LUKUVUONNA 2018 - 2019
49   MUHOKSEN LUKION OPINTOSOSIAALISET EDUT 1.8.2018 ALKAEN
50   ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAMERKKIESITYKSET 2018 / HYVINVOINTIPALVELUT
51   TALOUSARVION TOTEUMA 28.2.2018 / HYVINVOINTIPALVELUT
52 MUHOKSEN LUKION TARVESELVITYKSEN PÄIVITTÄMINEN
53   MUHOKSEN KUNNAN JÄRJESTÄMÄ KOULULAISTEN KESÄTOIMINTA VUONNA 2018
54   MÄÄRÄAIKAISEN YLÄKOULUN BIOLOGIAN, MAANTIETEEN JA TERVEYSTIEDON TUNTIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
55   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
56   MUUT ASIAT
57   VARHAISKASVATUKSEN KESÄAJAN MAKSUHYVITYSKÄYTÄNTÖ
58   KIERTÄVÄN PERHEPÄIVÄHOITAJAN TOIMEN MUUTTAMINEN KIERTÄVÄKSI LASTENHOITAJAN TOIMEKSI 1.8.2018 ALKAEN

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Hyvärinen Katri jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Nieminen Minna jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Valta Juha toimialajohtaja
Kivelä Päivi pöytäkirjanpitäjä
Maaninka Rauno vs. kunnanjohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 25.4.2018.