Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
18   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
19   HYVINVOINTIJOHTAJAN SUULLINEN KATSAUS
20   TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA VUODELTA 2017
21   MUHOKSEN KUNNAN SIDONNAISUUSILMOITUKSET
22   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Valta Juha hyvinvointijohtaja
Manelius Pirkko pöytäkirjanpitäjä
Rauhio Ville varajäsen

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 3.4.2018.