Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
93   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
94   LAAJAKAISTA-ASIAN TILANNEKATSAUS/MUHOSKUITU OY
95   HALLINNOLLISTEN ASIOIDEN TOTEUTTAMISEN JATKO
96   EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ JA KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ/MYLLYNIEMI
97   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Kivelä Päivi ptk:n pitäjä
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja
Kantola Risto Lakeuden Kuitu Oy
Kaarre Jukka Lakeuden Kuitu Oy
Hänninen Timo Pohjois-Pohjanmaan liitto
Ojala Harri asiantuntija
Hyvärinen Katri varajäsen

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 28.3.2018 lukien.