Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
98   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
99   LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN 27.3.2018 KOKOUKSEEN
100   KUNNANJOHTAJAN INFO
101 VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE VUODELTA 2017
102   VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS
103   KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA
104   PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS / TILA HARJU RN:O 51:48 PÄIVÄRINNE
105   PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KORTTELEITA 2, 3 JA 4, PUISTOALUEITA, LÄHIVIRKISTYSALUEITA SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEITA
106 KAAVOITUSKATSAUS 2018
107 POIKKEAMISHAKEMUS / MÄÄRALA ONNELA 494-402-2-98 / KOUTANIEMI
108   YHTEISÖLLISEN TYÖ- JA TOIMINTATILAN MÄÄRÄAIKAINEN HALLINTASOPIMUS MUHOKSEN YRITTÄJÄT RY:N KANSSA
109   OIKAISUVAATIMUS HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄÄN PÄÄTÖKSEEN 27.9.2017 § 7 / KÄYTTÖOIKEUS WEB-HENKILÖSTÖJÄRJESTELMÄÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJALLE
110   ITSENÄISYYSPÄIVÄN KUNNIAMERKKIESITYKSET 2018
111   VALTUUSTOALOITE/LIUKUESTEIDEN HANKKIMINEN IKÄIHMISILLE
112   VALTUUSTON 26.2.2018 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
113   MUHOSKUITU OY:N PERUSTAMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
114   KIINTEISTÖ OY MUHOSKYLMÄN HALLINNASSA OLEVAN MÄÄRÄALAN MYYMINEN TILASTA LINTUNIEMI (494-401-22-46) (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
115   NS. VANHAN APTEEKIN MYYNTI OSOITTEESSA TÖLLINTIE 1, 91500 MUHOS (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
116   TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 73 JA 75 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
117   VALTUUSTOALOITE/TERVEYSKESKUSMAKSUSTA LUOPUMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
118   VALTUUSTOALOITE 6.11.2017, TIHINEN / OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN VÄLILLE UTAJÄRVEN RAJA-MUHOKSEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN RAJA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
119   VALTUUSTOALOITE 27.11.2017, PUSULA / ALLERGIAVAPAA YKSIKKÖ (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
120   VALTUUSTOALOITTEET (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
121   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)
122   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
123   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Paasimaa Veli I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Holm Petri jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Hyvärinen Katri varajäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja/toimialajohtaja
Kokko Aulis vs. tekninen johtaja/toimialajohtaja
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja/toimialajohtaja
Valta Juha hyvinvointijohtaja/toimialajohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 4.4.2018 lukien.