Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
20   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
21   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
22   VAALI / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKA
23 OHJEET/TÄYDENTÄVÄ JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI
24   KUNTIEN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN YHTENÄISENÄ TOIMINNALLISENA KOKONAISUUTENA
25 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2017
26   KÄYTTÖSUUNNITELMA/TERVEYSKESKUSSAIRAALA
27   TALOUSARVION TOTEUMA 28.2.2018/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
28 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
29   HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET 2018/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
30   TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN MUUTTAMINEN SOSIAALIOHJAAJAN VIRAKSI
31   ILMOITUS REKISTERIIN/MUSIIKKITERAPIAPALVELUT KARI PÄRKKÄ
32   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Pertti puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Göransson Gunnar varajäsen
Heino Jouko jäsen
Karjalainen Mirja jäsen
Kiesilä Hilkka jäsen
Vääräniemi Juhani jäsen
Haapamäki Esko johtava lääkäri
Honkanen Merja esittelijä
Tuomikoski Sanna ptkpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 2.5.2018.