Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
11   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
12   MUHOKSEN KUNNAN TILINTARKASTUSYHTEISÖN JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN VÄLISEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSEN RAPORTOINTI
13   TILINTARKASTAJAN KATSAUS
14   SIVUTOIMILUVAT/SIVUTOIMI-ILMOITUKSET MUHOKSEN KUNNASSA
15   TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA VUODELTA 2017
16   MUUT ESILLE TULLEET ASIAT
17   SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERI

Osallistuja Tehtävä
Nurkkala Teemu puheenjohtaja
Nuutinen Risto jäsen
Repo Hannele jäsen
Tajakka Päivi jäsen
Manelius Pirkko pöytäkirjanpitäjä
Romppainen Anna tilintarkastaja
Möttönen Seija tilintarkastaja
Rauhio Ville varajäsen

Nähtävilläolo  
Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 2.4.2018.