Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
82   KUNNANJOHTAJAN INFO
83 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖ
84   HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET 2018
85   PERUSOPETUKSEN TEKNISEN TYÖN TUNTIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN
86   MÄÄRÄAIKAISEN ENGLANNIN KIELEN TUNTIOPETTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN/ MUHOKSEN YLÄKOULU
87   TALOUSARVION 2018 MUUTOS/ HYVINVOINTIPALVELUT / RYHMÄN PERUSTAMINEN KEVÄTLUKUKAUSI 2018 /MUHOKSEN YLÄKOULU
88   OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOSUUNNITELMA
89   KUNNANJOHTAJAN VUOSILOMA KEVÄT 2018
90   KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN JA ELINVOIMAKOORDINAATTORIN MÄÄRÄAIKAISEN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN
91   KUNTALAISTEN KYSELYTUNNIT -JÄRJESTÄMISPERIAATTEET
92   MUUT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Myllyniemi Jaakko puheenjohtaja
Paasimaa Veli I varapj.
Pöykiö Heidi II varapj.
Airaksinen Kirsti jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Juka Petteri varajäsen
Jurvanen Eija valtuuston pj.
Markkanen Jarmo valtuuston I vpj.
Kangastie Jari valtuuston II vpj.
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja, esittelijä
Piippo Rauno hallintopääll., ptk:npitäjä
t Lam Edwin joukkoliikennepäällikkö/Oulun kaupunki

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 21.3.2018 lukien.