Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
19   ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN/YLIMÄÄRÄINEN ASIA
20   TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT
21   KOULUVERKKOSELVITYSTYÖ
22   TALOUSARVION 2018 MUUTOS/ HYVINVOINTIPALVELUT / RYHMÄN PERUSTAMINEN KEVÄTLUKUKAUSI 2018 /MUHOKSEN YLÄKOULU

Osallistuja Tehtävä
Jurvanen Eija puheenjohtaja
Markkanen Jarmo valtuuston I varapj.
Kangastie Jari valtuuston II varapj.
Brotkin Pasi jäsen
Haapasalo Pertti jäsen
Happo Jarkko jäsen
Heikkinen Antti jäsen
Hyvärinen Katri jäsen
Jaukka Esko jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kukkonen Pertti jäsen
Kurimus Petri jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Mattila Pirkko jäsen
Nurkkala Teemu jäsen
Paasimaa Veli jäsen
Pikkuaho Teuvo jäsen
Plaketti Anu jäsen
Pöykiö Heidi jäsen
Rissanen Anneli jäsen
Sirkko Jari jäsen
Suomela Eero jäsen
Tihinen Sirkka jäsen
Väänänen Väinö jäsen
Jäälinoja-Rauhio Eeva-Liisa varajäsen
Vääräniemi Juhani varajäsen
Siekkinen Tapio varajäsen
Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen jäsen
Holm Petri kunnanhallituksen jäsen
Välitalo Jenna nuorisovaltuuston edustaja
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Piippo Rauno hallintopäällikkö; ptk:npitäjä
Honkanen Merja sosiaali- ja terveysjohtaja; toimialajohtaja
Valta Juha hyvinvointijohtaja; toimialajohtaja
Kokko Aulis vs. tekninen johtaja; toimialajohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 4.4.2018 lukien.