Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
34   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
35   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
36 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017 / HVYINVOINTIPALVELUT
37 STRATEGIAN TOTEUTUMINEN / HYVINVOINTIPALVELUT TILINPÄÄTÖS 2017
38 KOULUVERKKOSELVITYSTYÖ
39 YKSITYISEN HOIDONTUEN KUNTALISIEN TARKISTAMINEN 1.6.2018 ALKAEN
40   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT
41   MUUT ASIAT
42   KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT LUKUVUONNA 2018 - 2019

Osallistuja Tehtävä
Heikkinen Antti puheenjohtaja
Brotkin Pasi varapuheenjohtaja
Hyvärinen Katri jäsen
Kemppainen Samuli jäsen
Kähkönen Pekka jäsen
Tuomaala Leena jäsen
Syvävirta Jukka kunnanjohtaja
Myllyniemi Jaakko kunnanhallituksen pj
Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen edustaja
Heinonen Kirsi pöytäkirjanpitäjä
Valta Juha toimialajohtaja
Maaninka Rauno hallinto- ja talousjohtaja

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 20.3.2018.