Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
7   TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
8   TOIMIALAJOHTAJAN INFO
9 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2017/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
10   TALOUSARVION TOTEUMA 31.01.2018 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
11   ULKOKUNTALAISTEN LASKUTUKSEN JA VAKUUTUSYHTIÖLASKUTUKSEN YKSIKKÖHINNAT
12   ASIAKASMAKSUT/MUHOKSEN RYHMÄKOTI
13   ASIAKASMAKSUT/TUKIPALVELUT
14   TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN
15   VALTUUSTOALOITE/LIUKUESTEIDEN HANKKIMINEN IKÄIHMISILLE
16   LASTENSUOJELULAIN MUKAISEN LASTENSUOJELUN AVO- JA LAITOSHOIDON KILPAILUTTAMINEN
17   PÄIVÄKESKUKSEN SULKU
18   KOULUTUS/SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKANPÄIVÄT
19   TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT

Osallistuja Tehtävä
Kukkonen Pertti puheenjohtaja
Jaukka Esko varapuheenjohtaja
Göransson Gunnar varajäsen
Heino Jouko jäsen
Karjalainen Mirja jäsen
Kiesilä Hilkka jäsen
Vääräniemi Juhani jäsen
Haapamäki Esko johtava lääkäri
Honkanen Merja esittelijä
Tuomikoski Sanna ptkpitäjä

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivuilla 21.3.2018.