Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
6   KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
7 KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA
8 PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS / TILA HARJU RN:O 51:48 PÄIVÄRINNE
9 PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KORTTELEITA 2, 3 JA 4, PUISTOALUEITA, LÄHIVIRKISTYSALUEITA SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEITA
10 KAAVOITUSKATSAUS 2018
11 SUUNNITTELUTARVERATKAISU / KERÄNEN
12 POIKKEAMISHAKEMUS / MÄÄRALA ONNELA 494-402-2-98 / KOUTANIEMI

Osallistuja Tehtävä
Väänänen Väinö puheenjohtaja
Paasimaa Veli varapuheenjohtaja
Kohtalo-Törmänen Helena jäsen
Piirala Juha jäsen
Pohjola-Malmberg Jaana jäsen
Myllyniemi Jaakko kunnanhallituksen pj
Sirkko Jari teknisen ltk:n pj.
Kokko Aulis tekninen johtaja/esittelijä
Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä
Airaksinen Eero maanmittausteknikko

Nähtävilläolo  
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään nähtävillä Muhoksen kunnan verkkosivulla 19.3.2018 alkaen.