Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 13.05.2013 | Avaa haku

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.05.2013 Pykälä 249Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
§ 63
17.04.2013
Kunnanhallitus
§ 249
13.05.2013

 

ENGLANNIN KIELEN TUNTIOPETTAJAN TEHTÄVÄN PERUSTAMINEN / MUHOKSEN YLÄKOULU 

206/1/11/110/2013

 

OpVkltk § 63

päävastuualueen johtaja Juha Piirala (puhelin 044-4970 400):

 

Muhoksen yläkoulu ja lukio järjestävät vieraiden kielen opetuksen siten, että useat ko. aineiden opettajat toimivat molempien koulujen opettajina. Vieraiden kielten opetus koostuu Muhoksen yläkoululla ja lukiolla seuraavien kielten opetuksesta: englanti, ruotsi, saksa ja ranska. Tämän hetkisen arvion mukaan lukuvuonna 2013-14 em. kieliä opetetaan sekä lukiolla että yläkoululla. Varsinkin ranskan ja saksan kielten valinnat vaihtelevat voimakkaasti etenkin lukiolla ja kurssien toteutuminen on epävarmaa.

 

Muhoksen yläkoulun opettajat ovat opettaneet Muhoksen lukion ns. kolmansien kielten kurssit jo muutaman vuoden ajan. Saksan ja ranskan kurssien toteutuminen Muhoksen lukiossa kasvattaa em. koulujen kokonaiskurssimäärän niin suureksi, että kielten opettajien työmäärän keventämiseksi on syytä palkata tuntiopettaja opettamaan osaa Muhoksen yläkoulun englannin ja ruotsin kielten tunneista.

 

PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus-ja varhaiskasvatuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa englannin kielen tuntiopettajan tehtävän 12.8.2013 alkaen.

 

Englannin kielen tuntiopettajan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Tuntiopettajan tehtävä täytetään toistaiseksi, kuuden kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Perustettavan tuntiopettajan tehtävän sijoituspaikka on tehtävän alkaessa Muhoksen yläkoulu. Hakijalle katsotaan eduksi jonkin toisen perusopetuksessa opetettavan aineen opettajan kelpoisuus.

 

KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaja esitteli asiaa.

 

PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

_____________

 

 

Khall § 249

KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus hyväksyy opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esityksen.

 

PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen.

 

_______________

  
Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Pöytäkirja 13.05.2013 | Avaa haku

©