DynastyDynasty - Kokousasiathttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 22.11.2017 / MUUT ESILLE TULLEET ASIATMUUT ESILLE TULLEET ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171325-6.HTMTarkastuslautakunta 22.11.2017 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171325-1.HTMTarkastuslautakunta 22.11.2017 / VS. TEKNISEN JOHTAJAN KATSAUS VS. TEKNISEN JOHTAJAN KATSAUShttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171325-2.HTMTarkastuslautakunta 22.11.2017 / SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERISIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171325-5.HTMTarkastuslautakunta 22.11.2017 / SAAPUNEET KOULUTUSILMOITUKSET SEKÄ KOULUTUSPALAUTE 8.-9.11.2017 KOULUTUKSESTASAAPUNEET KOULUTUSILMOITUKSET SEKÄ KOULUTUSPALAUTE 8.-9.11.2017 KOULUTUKSESTAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171325-4.HTMTarkastuslautakunta 22.11.2017 / TILINTARKASTAJAN KATSAUSTILINTARKASTAJAN KATSAUShttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171325-3.HTMKonsernijaosto 22.11.2017 / TEKNISEN JOHTAJAN TILANNEKATSAUS/TYHJILLÄÄN OLEVAT RAKENNUKSETTEKNISEN JOHTAJAN TILANNEKATSAUS/TYHJILLÄÄN OLEVAT RAKENNUKSEThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171327-1.HTMKonsernijaosto 22.11.2017 / VEROTULOENNUSTE 2018VEROTULOENNUSTE 2018http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171327-2.HTMKonsernijaosto 22.11.2017 / KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN UUDELLA VALTUUSTOKAUDELLAKUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN UUDELLA VALTUUSTOKAUDELLAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171327-3.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / VALTUUSTOALOITE, KUKKONEN / MÄNTYRANNAN VANHAN KOULUN PURKAMINEN JA MÄNTYRANNAN LIIKUNTASALIN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN MAALÄMPÖKÄYTTÖISEKSIVALTUUSTOALOITE, KUKKONEN / MÄNTYRANNAN VANHAN KOULUN PURKAMINEN JA MÄNTYRANNAN LIIKUNTASALIN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTTAMINEN MAALÄMPÖKÄYTTÖISEKSIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-2.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / ANOMUS TONTTIMAAN OSTOSTA KONTTILAN ALUEELTAANOMUS TONTTIMAAN OSTOSTA KONTTILAN ALUEELTAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-3.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / TOSITTEIDEN JA OSTOLASKUJEN TARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT 1.9.2017 ALKAEN / TEKNISET PALVELUTTOSITTEIDEN JA OSTOLASKUJEN TARKASTAJAT JA HYVÄKSYJÄT 1.9.2017 ALKAEN / TEKNISET PALVELUThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-6.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / LUKION TARVESELVITYKSEN LAATIMINENLUKION TARVESELVITYKSEN LAATIMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-7.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / SIIVOUKSEN OSTOPALVELUIDEN HANKINTA AJALLE 1.1.2018-31.12.2020 SEKÄ MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 1.1.-31.12.2021SIIVOUKSEN OSTOPALVELUIDEN HANKINTA AJALLE 1.1.2018-31.12.2020 SEKÄ MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 1.1.-31.12.2021http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-1.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / KORVAUSVAATIMUS PÄÄKKÖNENKORVAUSVAATIMUS PÄÄKKÖNENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-4.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRIEN JA KÄYTTÖKORVAUSTEN TARKISTUS 1.2.2018 ALKAENASUINHUONEISTOJEN VUOKRIEN JA KÄYTTÖKORVAUSTEN TARKISTUS 1.2.2018 ALKAENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-5.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIATTIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-15.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / ELINKAAREN LOPUSSA OLEVIEN RAKENNUSTEN ASETTAMINEN KYLMILLEENELINKAAREN LOPUSSA OLEVIEN RAKENNUSTEN ASETTAMINEN KYLMILLEENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-14.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / LAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTALAUSUNTO POHJOIS-POHJANMAAN 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN EHDOTUKSESTAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-13.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / OSALLISTUMINEN TIELAUTAKUNTA-KOULUTUKSEENOSALLISTUMINEN TIELAUTAKUNTA-KOULUTUKSEENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-12.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / VÄISTÄMISVELVOLLISUUDEN MUUTTAMINEN / TÄHKÄTIE JA LEPPÄTIEVÄISTÄMISVELVOLLISUUDEN MUUTTAMINEN / TÄHKÄTIE JA LEPPÄTIEhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-11.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / KUNNAN VARIKON TOIMINTOJEN SIIRTO KANKAANSELÄNTIELLEKUNNAN VARIKON TOIMINTOJEN SIIRTO KANKAANSELÄNTIELLEhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-10.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / HAKEMUS NOPEUSRAJOITUSMERKIN ASETTAMISESTA VAARANKOSKENTIELLEHAKEMUS NOPEUSRAJOITUSMERKIN ASETTAMISESTA VAARANKOSKENTIELLEhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-9.HTMTekninen lautakunta 21.11.2017 / ESITYS LIIKENNEMERKIN ASETTAMISESTA MUHOSTIELLEESITYS LIIKENNEMERKIN ASETTAMISESTA MUHOSTIELLEhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171318-8.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / KUNNAN PALVELUPISTEIDEN AUKIOLOAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2017KUNNAN PALVELUPISTEIDEN AUKIOLOAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2017http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171328-9.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / TIEDOKSIANNETTAVAT ASIATTIEDOKSIANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171328-10.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171328-11.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KORTTELEITA 2, 3 JA 4, PUISTOALUEITA, LÄHIVIRKISTYSALUEITA SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEITAPÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN KORTTELEITA 2, 3 JA 4, PUISTOALUEITA, LÄHIVIRKISTYSALUEITA SEKÄ LIIKENNE- JA KATUALUEITAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171328-8.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 246-249KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 246-249http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171328-7.HTMKunnanhallitus 13.11.2017 / SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALISUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171328-6.HTM