DynastyDynasty - Kokousasiathttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKonsernijaosto 25.01.2018 / MUUT ESILLE TULLEET ASIATMUUT ESILLE TULLEET ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181356-6.HTMKonsernijaosto 25.01.2018 / MUUTTAJATUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN MUHOKSELLA 2018MUUTTAJATUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN MUHOKSELLA 2018http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181356-5.HTMKonsernijaosto 25.01.2018 / KEHITT腗ISP哪LLIK諲 VIRAN TEHT腣腘 JA VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINENKEHITT腗ISP哪LLIK諲 VIRAN TEHT腣腘 JA VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181356-4.HTMKonsernijaosto 25.01.2018 / K腨TT腗腡T諱IEN KIINTEIST諮EN TILANNEKATSAUSK腨TT腗腡T諱IEN KIINTEIST諮EN TILANNEKATSAUShttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181356-3.HTMKonsernijaosto 25.01.2018 / KUNNANJOHTAJAN INFOKUNNANJOHTAJAN INFOhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181356-2.HTMKonsernijaosto 25.01.2018 / L腟N腛LO- JA PUHEOIKEUDEN MY諲T腗INEN KOKOUKSEENL腟N腛LO- JA PUHEOIKEUDEN MY諲T腗INEN KOKOUKSEENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181356-1.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / OULUN SEUDUN S腍K諲 EDUSTAJAN VIERAILUOULUN SEUDUN S腍K諲 EDUSTAJAN VIERAILUhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181349-1.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / OIKAISUVAATIMUS/RUNTTIOIKAISUVAATIMUS/RUNTTIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181349-4.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / RESTARTUP - VAIHTOEHTO YRITT腏YYYDELLE 2018-2019 -HANKKEESEEN OSALLISTUMINENRESTARTUP - VAIHTOEHTO YRITT腏YYYDELLE 2018-2019 -HANKKEESEEN OSALLISTUMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181349-6.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / KINNULA - P哪T諯SEN ITSEOIKAISUPOIKKEAMISLUPAHAKEMUS / KINNULA - P哪T諯SEN ITSEOIKAISUhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181349-5.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / LYHYTKESTOISET SAIRAUSPOISSAOLOTLYHYTKESTOISET SAIRAUSPOISSAOLOThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181349-3.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / KUNNANJOHTAJAN INFOKUNNANJOHTAJAN INFOhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181349-2.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / ESITYS KOSKIVOIMAA KULTTUURIIN - OULUJOKILAAKSON KUNTIEN YHTEISEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITT腗ISHANKKEEN ALOITTAMISESTAESITYS KOSKIVOIMAA KULTTUURIIN - OULUJOKILAAKSON KUNTIEN YHTEISEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITT腗ISHANKKEEN ALOITTAMISESTAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181349-7.HTMKunnanhallitus 22.01.2018 / VALTUUSTOALOITE HYV腞INEN YM. - KUNTALAISTEN KYSELYTUNNITVALTUUSTOALOITE HYV腞INEN YM. - KUNTALAISTEN KYSELYTUNNIThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181349-8.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / MUUT ASIAT MUUT ASIAT http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-23.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / TIEDOKSIANNETTAVAT ASIATTIEDOKSIANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-22.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / MUUT ESILLE TULLEET ASIAT (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) MUUT ESILLE TULLEET ASIAT (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-21.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-20.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / KUNTASTRATEGIAN P腎VITT腗INEN UUDELLA VALTUUSTOKAUDELLA (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) KUNTASTRATEGIAN P腎VITT腗INEN UUDELLA VALTUUSTOKAUDELLA (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-19.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / KEHYSKUNTIEN VERKOSTOTY諲 KEHITT腗INEN 2017 - 2019 (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) KEHYSKUNTIEN VERKOSTOTY諲 KEHITT腗INEN 2017 - 2019 (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-18.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / KUNNAN VARIKON TOIMINTOJEN SIIRTO KANKAANSEL腘TIELLE (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) KUNNAN VARIKON TOIMINTOJEN SIIRTO KANKAANSEL腘TIELLE (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-17.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / TONTIN HINNAN M哪RITTELEMINEN P腎V腞INTEEN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 14A TONTTI NRO 1 (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) TONTIN HINNAN M哪RITTELEMINEN P腎V腞INTEEN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 14A TONTTI NRO 1 (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-16.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / HALLINTOS哪NN諲 T腨T腘T种NPANO / OTTO-OIKEUDEN K腨TTHALLINTOS哪NN諲 T腨T腘T种NPANO / OTTO-OIKEUDEN K腨TThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-10.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / VALTUUSTOALOITE 25.9.2017 / EKOPISTEIDEN LIS哪MINEN KUNNAN LAITA-ALUEILLEVALTUUSTOALOITE 25.9.2017 / EKOPISTEIDEN LIS哪MINEN KUNNAN LAITA-ALUEILLEhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-5.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-13.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / J腟ENTEN NIME腗INEN MUHOKSEN, LIMINGAN, TYRN腣腘 JA UTAJ腞VEN YHTEISEEN J腡ELAUTAKUNTAAN (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) J腟ENTEN NIME腗INEN MUHOKSEN, LIMINGAN, TYRN腣腘 JA UTAJ腞VEN YHTEISEEN J腡ELAUTAKUNTAAN (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-14.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / VALTUUSTOALOITE, KUKKONEN / M腘TYRANNAN VANHAN KOULUN PURKAMINEN JA M腘TYRANNAN LIIKUNTASALIN L腗MITYSJ腞JESTELM腘 MUUTTAMINEN MAAL腗P諯腨TT諭SEKSI (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) VALTUUSTOALOITE, KUKKONEN / M腘TYRANNAN VANHAN KOULUN PURKAMINEN JA M腘TYRANNAN LIIKUNTASALIN L腗MITYSJ腞JESTELM腘 MUUTTAMINEN MAAL腗P諯腨TT諭SEKSI (VALTUUSTON T腨T腘T种NPANO) http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-15.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / LAUSUNTO KPMG:LLE LAUSUNTO KPMG:LLE http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-6.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / M哪R腁LAN MYYNTI TILASTA METS腖 494-403-12-245M哪R腁LAN MYYNTI TILASTA METS腖 494-403-12-245http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-4.HTMKunnanhallitus 15.01.2018 / OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYM腘 YHTYM腒OKOUSEDUSTAJATOULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYM腘 YHTYM腒OKOUSEDUSTAJAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181346-3.HTM