DynastyDynasty - Kokousasiathttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 25.04.2018 / RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON TYÖOHJELMA 2018RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN JA KUNNOSSAPIDON TYÖOHJELMA 2018http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181394-4.HTMTekninen lautakunta 25.04.2018 / MUHOKSEN KUNNAN ASFALTOINTITYÖT 2018MUHOKSEN KUNNAN ASFALTOINTITYÖT 2018http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181394-2.HTMTekninen lautakunta 25.04.2018 / TEKNISEN JOHTAJAN INFOTEKNISEN JOHTAJAN INFOhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181394-1.HTMTekninen lautakunta 25.04.2018 / YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2018 / AVUSTUSPÄÄTÖKSEN DELEGOINTI TEKNISELLE JOHTAJALLEYKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 2018 / AVUSTUSPÄÄTÖKSEN DELEGOINTI TEKNISELLE JOHTAJALLEhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181394-3.HTMTekninen lautakunta 25.04.2018 / TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIATTIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181394-8.HTMTekninen lautakunta 25.04.2018 / TALOUSARVION TOTEUMA 31.3.2018 / TEKNISET PALVELUTTALOUSARVION TOTEUMA 31.3.2018 / TEKNISET PALVELUThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181394-7.HTMTekninen lautakunta 25.04.2018 / KUNNAN OMISTUKSESSA OLEVIEN KATUJEN JA TEIDEN KATSELMUKSET / HENKIÖIDEN VALINTAKUNNAN OMISTUKSESSA OLEVIEN KATUJEN JA TEIDEN KATSELMUKSET / HENKIÖIDEN VALINTAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181394-6.HTMTekninen lautakunta 25.04.2018 / PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN TYÖOHJELMA 2018PUISTOJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN TYÖOHJELMA 2018http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181394-5.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / KÄYTTÖSUUNNITELMA/TERVEYSKESKUSSAIRAALAKÄYTTÖSUUNNITELMA/TERVEYSKESKUSSAIRAALAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-7.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET 2018/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTHARKINNANVARAISET AVUSTUKSET 2018/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-10.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018 / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-9.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / TALOUSARVION TOTEUMA 28.2.2018/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTTALOUSARVION TOTEUMA 28.2.2018/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-8.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / TIEDOKSIANNETTAVAT ASIATTIEDOKSIANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-13.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / ILMOITUS REKISTERIIN/MUSIIKKITERAPIAPALVELUT KARI PÄRKKÄILMOITUS REKISTERIIN/MUSIIKKITERAPIAPALVELUT KARI PÄRKKÄhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-12.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / TOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN MUUTTAMINEN SOSIAALIOHJAAJAN VIRAKSITOIMISTOSIHTEERIN TOIMEN MUUTTAMINEN SOSIAALIOHJAAJAN VIRAKSIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-11.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2017SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2017http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-6.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / KUNTIEN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN YHTENÄISENÄ TOIMINNALLISENA KOKONAISUUTENAKUNTIEN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN YHTENÄISENÄ TOIMINNALLISENA KOKONAISUUTENAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-5.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / OHJEET/TÄYDENTÄVÄ JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKIOHJEET/TÄYDENTÄVÄ JA ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-4.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / VAALI / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAVAALI / TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIN VIRKAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-3.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / TOIMIALAJOHTAJAN INFOTOIMIALAJOHTAJAN INFOhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-2.HTMSosiaali- ja terveyslautakunta 24.04.2018 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181380-1.HTMHyvinvointilautakunta 24.04.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181388-18.HTMHyvinvointilautakunta 24.04.2018 / TIEDOKSIANNETTAVAT ASIATTIEDOKSIANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181388-17.HTMHyvinvointilautakunta 24.04.2018 / EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENEDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181388-16.HTMHyvinvointilautakunta 24.04.2018 / VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA ERITYISOPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2018-2019VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN JA ERITYISOPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2018-2019http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181388-8.HTMHyvinvointilautakunta 24.04.2018 / TOIMIALAJOHTAJAN INFOTOIMIALAJOHTAJAN INFOhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181388-7.HTMHyvinvointilautakunta 24.04.2018 / MUHOKSEN LUKION HANKESUUNNITELMAMUHOKSEN LUKION HANKESUUNNITELMAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181388-6.HTMHyvinvointilautakunta 24.04.2018 / JOHTAVAN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN VIRKAJOHTAVAN KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN VIRKAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181388-4.HTMHyvinvointilautakunta 24.04.2018 / HALLINTOSÄÄNTÖ / MUUTOSESITYKSET / HYVINVOINTIPALVELUTHALLINTOSÄÄNTÖ / MUUTOSESITYKSET / HYVINVOINTIPALVELUThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181388-5.HTMHyvinvointilautakunta 24.04.2018 / VALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEN INNOVATIIVISIIN KOKEILUIHIN JA KEHITTÄMISEENVALTION ERITYISAVUSTUKSEN HAKEMINEN PERUSOPETUKSEN INNOVATIIVISIIN KOKEILUIHIN JA KEHITTÄMISEENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181388-10.HTM