DynastyDynasty - Kokousasiathttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 31.07.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171291-4.HTMTarkastuslautakunta 31.07.2017 / KOULUTUKSIIN OSALLISTUMISESTA PÄÄTTÄMINENKOULUTUKSIIN OSALLISTUMISESTA PÄÄTTÄMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171291-3.HTMTarkastuslautakunta 31.07.2017 / SIDONNAISUUSREKISTERIN HYVÄKSYMINEN JA SAAPUNEIDEN SIDONNAISUUSILMOITUSTEN KÄSITTELYSIDONNAISUUSREKISTERIN HYVÄKSYMINEN JA SAAPUNEIDEN SIDONNAISUUSILMOITUSTEN KÄSITTELYhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171291-2.HTMTarkastuslautakunta 31.07.2017 / TILINTARKASTAJAN RAPORTTI JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2017TILINTARKASTAJAN RAPORTTI JA TYÖOHJELMA VUODELLE 2017http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171291-1.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / TYÖMAAKOKOUKSIIN OSALLISTUMINENTYÖMAAKOKOUKSIIN OSALLISTUMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-10.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN PEREHDYTYS / TEKNISET PALVELUTTEKNISEN LAUTAKUNNAN PEREHDYTYS / TEKNISET PALVELUThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-4.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / ATERIAKULJETUSTEN KILPAILUTUS AJALLE 1.8.2017-31.12.2018ATERIAKULJETUSTEN KILPAILUTUS AJALLE 1.8.2017-31.12.2018http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-5.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, AIKA, PAIKKA JA KOKOUKSISTA ILMOITTAMINENTEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, AIKA, PAIKKA JA KOKOUKSISTA ILMOITTAMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-3.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / TEKNISEN JOHTAJAN VIRANSIJAISUUS, REKRYTOINTITEKNISEN JOHTAJAN VIRANSIJAISUUS, REKRYTOINTIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-8.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / ARMIN AUKIO, TORIALUEEN NIMEÄMINENARMIN AUKIO, TORIALUEEN NIMEÄMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-7.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIATTIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-6.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINENTEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-1.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-2.HTMTekninen lautakunta 29.06.2017 / TALONRAKENNUSMESTARIN VIRKA, REKRYTOINTITALONRAKENNUSMESTARIN VIRKA, REKRYTOINTIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171278-9.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LOMITUSJÄRJESTELMIEN UUDISTUSTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSILAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LOMITUSJÄRJESTELMIEN UUDISTUSTA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-29.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-30.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / OIKAISUVAATIMUS MTY SÄRKELÄ/LOMITUSPALVELU OIKAISUVAATIMUS MTY SÄRKELÄ/LOMITUSPALVELU http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-8.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-20.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)HYVINVOINTILAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-19.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)TEKNISEN LAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-18.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-22.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-21.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / JÄSENTEN VALINTA KUNTAYHTYMIIN JA MUIHIN KUNTIEN YHTEISIIN TOIMIELIMIIN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)JÄSENTEN VALINTA KUNTAYHTYMIIN JA MUIHIN KUNTIEN YHTEISIIN TOIMIELIMIIN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-24.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-23.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA VALTION PAIKALLISHALLINNON TOIMIELIMIIN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALINTA VALTION PAIKALLISHALLINNON TOIMIELIMIIN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-25.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VAALIKAUDELLA 2017-2021 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)VALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VAALIKAUDELLA 2017-2021 (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-26.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / MUUT ESILLE TULLEET ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)MUUT ESILLE TULLEET ASIAT (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-27.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / VALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ JA SIHTEERI SEKÄ TÄMÄN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)VALTUUSTON PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ JA SIHTEERI SEKÄ TÄMÄN SIJAISTEN MÄÄRÄÄMINEN (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-16.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-15.HTMKunnanhallitus 27.06.2017 / KUNNAN TOIMIELINTEN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)KUNNAN TOIMIELINTEN VALINTA (VALTUUSTON TÄYTÄNTÖÖNPANO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20171285-14.HTM