DynastyDynasty - Kokousasiathttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 26.06.2018 / VALTUUSTON 25.6.2018 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOTVALTUUSTON 25.6.2018 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181426-9.HTMKunnanhallitus 26.06.2018 / KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN KESÄTAUKOKUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN KESÄTAUKOhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181426-8.HTMKunnanhallitus 26.06.2018 / MUHOKSEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN KOHDEAVUSTUSANOMUSMUHOKSEN KOTISEUTUYHDISTYKSEN KOHDEAVUSTUSANOMUShttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181426-7.HTMKunnanhallitus 26.06.2018 / OSALLISTUMINEN UNESCO GLOBAL GEOPARK -KONFERENSSIIN ITALIASSA OSALLISTUMINEN UNESCO GLOBAL GEOPARK -KONFERENSSIIN ITALIASSA http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181426-6.HTMKunnanhallitus 26.06.2018 / MATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OULUJOKILAAKSON KUNTIEN ALUEELLAMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OULUJOKILAAKSON KUNTIEN ALUEELLAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181426-5.HTMKunnanhallitus 26.06.2018 / KUNNANHALLITUKSELLE ANNETTAVAT SELVITYKSETKUNNANHALLITUKSELLE ANNETTAVAT SELVITYKSEThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181426-4.HTMKunnanhallitus 26.06.2018 / HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017HENKILÖSTÖRAPORTTI 2017http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181426-3.HTMKunnanhallitus 26.06.2018 / TALOUSARVION TOTEUMA 31.5.2018TALOUSARVION TOTEUMA 31.5.2018http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181426-2.HTMKunnanhallitus 26.06.2018 / KUNNANJOHTAJAN INFOKUNNANJOHTAJAN INFOhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181426-1.HTMValtuusto 25.06.2018 / KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAKIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-9.HTMValtuusto 25.06.2018 / HALLINTOSÄÄNTÖ - MUUUTOKSIA 2018HALLINTOSÄÄNTÖ - MUUUTOKSIA 2018http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-8.HTMValtuusto 25.06.2018 / KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINENKONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-7.HTMValtuusto 25.06.2018 / PÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTIPÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKODIN KIINTEISTÖN MYYNTIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-6.HTMValtuusto 25.06.2018 / VALTUUSTOALOITE 29.5.2017, JUKA / TEOLLISUUS-, YRITTÄJYYS-, LIIKE-ELÄMÄN KAAVA-ALUE VALTATIE 22 VARTEEN (OULUN KAUPUNGINRAJA - SOSO)VALTUUSTOALOITE 29.5.2017, JUKA / TEOLLISUUS-, YRITTÄJYYS-, LIIKE-ELÄMÄN KAAVA-ALUE VALTATIE 22 VARTEEN (OULUN KAUPUNGINRAJA - SOSO)http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-11.HTMValtuusto 25.06.2018 / TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 785, TONTTI NRO 1TONTIN HINNAN MÄÄRITTELEMINEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 785, TONTTI NRO 1http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-10.HTMValtuusto 25.06.2018 / MUHOKSEN KUNNAN OSALLISTUMINEN YRITYSKYLÄ YLÄKOULU- HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN VUOSINA 2018 - 2020 MUHOKSEN KUNNAN OSALLISTUMINEN YRITYSKYLÄ YLÄKOULU- HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN VUOSINA 2018 - 2020 http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-5.HTMValtuusto 25.06.2018 / VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSIAVUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTOKSIAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-4.HTMValtuusto 25.06.2018 / OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2018http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-3.HTMValtuusto 25.06.2018 / ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-2.HTMValtuusto 25.06.2018 / VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUSVUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUShttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181420-1.HTMTarkastuslautakunta 21.06.2018 / MUUT ESILLE TULLEET ASIATMUUT ESILLE TULLEET ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181422-8.HTMTarkastuslautakunta 21.06.2018 / TILINTARKASTAJAN KATSAUSTILINTARKASTAJAN KATSAUShttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181422-3.HTMTarkastuslautakunta 21.06.2018 / KHN SELVITYSPYYNTÖ KOSKIEN KPMG JULKISHALLINTO OYN RAPORTTIA.KHN SELVITYSPYYNTÖ KOSKIEN KPMG JULKISHALLINTO OYN RAPORTTIA.http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181422-4.HTMTarkastuslautakunta 21.06.2018 / ASIAKIRJAPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNTAASIAKIRJAPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNTAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181422-5.HTMTarkastuslautakunta 21.06.2018 / SIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERISIDONNAISUUSILMOITUKSET JA SIDONNAISUUSREKISTERIhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181422-7.HTMTarkastuslautakunta 21.06.2018 / ASIAKIRJAPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNTAASIAKIRJAPYYNTÖ TARKASTUSLAUTAKUNTAhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181422-6.HTMTarkastuslautakunta 21.06.2018 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181422-1.HTMTarkastuslautakunta 21.06.2018 / HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN KATSAUSHALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN KATSAUShttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181422-2.HTMVapaa-aikajaosto 19.06.2018 / TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENTYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINENhttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181423-1.HTMVapaa-aikajaosto 19.06.2018 / MUUT ASIATMUUT ASIAThttp://muhos01.hosting.documenta.fi:80/kokous/20181423-4.HTM