Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/138

Päätöksen tiedoksianto, Turveruukki Oy /Petäikönsuon turvetuotantoalue

Kuulutus koskee ympäristönsuojelulain mukaista päätöstä (nro 127/2018/1), antopäivä 18.12.2018. Hakijana Turveruukki Oy ja asiana Petäikönsuon turvetuotantoa koskevan päätöksen nro 19/12/1 lupamääräyksen 13 mukaisia selvityksiä ja suunnitelmia sekä luvan muuttamista.

Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se koskee Petäikönsuon turvetuotantoaluetta koskevan päätöksen nro 19/12/1 lupamääräyksessä 12 tarkoitetun pohjavesitarkkailun lopettamista välittömästi ja mainitun lupamääräyksen toisen kappaleen poistamista.

Aluehallintovirasto on määrännyt pohjavesitarkkailua jatkettavaksi vuoden 2019 loppuun saakka, pitänyt mainitun päätöksen lupamääräyksen 12 toisen kappaleen määräajan osalta muutettuna voimassa, muuttanut lupamääräyksiä 12, 16 ja 18, lisännyt uudet lupamääräykset 16 a ja 16 b sekä muuttanut päätöksen liitteenä 3 olevaa tarkkailusuunnitelmaa jälkihoitovaiheen tarkkailun osalta.

Kuulutus kokonaisuudessaan liitteenä.

 

Lähettäjä: Pohjois-Suomen aluehallinovirasto
Julkaistu: 18.12.2018 10.59