Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/119

YVA-kuulutus, Pyhänselkä-Keminmaa voimajohtohanke

Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Keminmaan välistä voimajohtoyhteyttä. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Muhoksen kunnan, Oulun kaupungin, Iin, Simon ja Keminmaan kuntien alueille. Johtoreitin kokonaispituus on noin 153 km. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointioselostus on nähtävillä 1.10.–30.11.2018 edellä mainittujen kuntien virastoissa sekä Oulun kaupungin Oulu 10 -palvelupisteissä (Torikatu, Oulu ja Yli-Ii) se-kä sähköisenä osoitteessa: www.ymparisto.fi/pyhanselkakeminmaavoimajohtoyva

Projekti on nimetty EU-komission yhteisen edun mukaisten hankkeiden (Projects of Common Interest,PCI) listalle 23.11.2017. Hankkeen PCI-numero ja nimi on 4.10.2 Internal line between Keminmaa and Pyhänselkä (FI). PCI-menettelyyn liittyvä julkinen kuuleminen toteutetaan osana käynnistyvää hankkeen arviointiselostusvaiheen kuulemista.

Yleisötilaisuudet Ylikiimingissä, Keminmaassa ja Yli-Iissä:

Maanantai 5.11.2018 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)Ylikiiminki, Vesalan koulu, Valpastie 11
Tiistai 6.11.2018 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)Keminmaa, Koulukeskus, Rovaniementie 31
Keskiviikko 7.11.2018 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen)Yli-Ii, Kierikkikeskus, Pahkalantie 447A

Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaa-van (Fingrid Oyj) ja YVA-konsultin (Sito Oy) edustajat. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita
kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee
toimittaa 30.11.2018 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kir-jaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään 30.1.2019. Perusteltu päätel-mä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville edellä mainitulle internetsivulle.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Liisa Kantola,puh. 0295 038 340 ja Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Fingrid Oyj, Mika Penttilä, puh. 030 3955000, etunimi.sukunimi@fingrid.fi

YVA-konsulttina toimii Sito Oy, Lauri Erävuori, puh. 020 747 6000, etunimi.sukunimi@sito.fi

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 28.09.2018 12.34