Dynasty tietopalvelu Haku RSS Muhoksen kunta

RSS-linkki

http://muhos01.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2018/16

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TIEDOKSIANTOKUULUTUS

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupahakemuksen tiedoksiantokuulutus Dnro PSAVI/2716/2017 pidetään yleisesti nähtävillä kunnan sähköisellä ilmoitustaululla 7.2.-12.3.2018.

Ympäristöluvan hakija: Heikki Räinä (T:mi Heikki Räinä), Viskaalintie 53, 91500 Muhos
Asia: Eläinsuojan ympäristölupa, Muhos
Hakemuksen pääasiallinen sisältö: Lupaa haetaan uuden naudanlihantuotantoon suuntautuneen eläinsuojan toiminnalle. Tilalle rakennetaan kaksi kasvattamorakennusta, joissa on paikat yhteensä 231 liha-naudalle (12–24 kk), 317 sonnivasikalle (6–12 kk), 252 sonnivasikalle (alle 6 kuukautta), 116 hieholle (12–24 kk), 158 lehmävasikalle (6–12 kk) ja 126 lehmävasikalle (alle 6 kuu-kautta).

Toiminnan sijoittamispaikka: Toiminta sijoittuu Muhoksen kuntaan tilalle Viskaali (494-402-133-5, 133/5) noin 12 kilometriä luoteeseen Muhoksen taajamasta. Kahden nautakasvattamon yhteyteen rakennetaan laakasiilot ja katettu kuivalantala. Toiminta sijoittuu osoitteeseen Reinintie 160.

Asiakirjojen nähtävänäpito: Asiakirjat ovat sähköisesti nähtävänä 9.2.–12.3.2018 Muhoksen kunnan yhteispalvelu-pisteessä. Kuulutus ja hakemusasiakirjojen keskeinen sisältö on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Asiakirjoihin voi tutustua myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu).

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen). Muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 12.3.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus tai sähköpostilla (kirjaa-mo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina postitse (Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu) kahtena kappaleena. Lisätietoja Ympäristöylitarkastaja Mari Sallmén puh. 0295 017 666 tai 0295 017 500.

Kuulutus kokonaisuudessaan liitteenä. 

Lähettäjä: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Julkaistu: 07.02.2018 15.23